Datum
13 mei 2022

Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, Provincie Overijssel

Sinds 2018 wordt Arjan Kool ingehuurd door de provincie Overijssel. Hij is onder andere gevraagd een “Handboek ruimtelijke kwaliteit provinciale wegen” te ontwikkelen. Dit is een handreiking met ontwerpprincipes om tot ruimtelijke kwaliteit te komen. ‘Dat betekent dat ik volop denk vanuit de verschillende routes en de eigen kenmerkende identiteit van weg en omgeving (h)erken en als uitgangspunt neem. Zo representeert de IJsselroute bijvoorbeeld de IJssel als lustrivier. Het doel is: heldere trajecten, herkenbare knopen en een ingetogen weg die het landschap laten spreken.

Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, Provincie Overijssel