Locatie
Joure
Opdrachtgever
Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en De Friese Meren
Opgave
Esthetisch programma van eisen knooppunt Joure
Ontwerp
2014
Dienstverband
veenenbos en bosch landschapsarchitecten
Samenwerkingsverband
NEXT architects en Enno Zuidema

Esthetisch programma van eisen knooppunt Joure

De aanleg van een knooppunt met de omvang en configuratie als knooppunt Joure is in de huidige tijd uniek te noemen. De specifieke ligging ten opzicht van Joure enerzijds en het knooppunt als belangrijke schakel in het bovenregionale tracé van de A6 en A7 anderzijds, geeft de opgave een bijzondere dimensie. De inpassing vraagt om een goede afstemming op deze verschillende schaalniveaus. Deze afstemming vereist inzicht in de verschillen in beleving van de toekomstige weggebruikers en omwonenden. Niet alleen het verschil in de beleving vanaf de rijksweg versus de beleving van de lokale weggebruiker (verschil in schaal en snelheid), maar ook het verschil in beleving van de weggebruiker die via de A6 of A7 Joure passeren of de weggebruiker die Joure als bestemming heeft.
De visie beschrijft de ruimtelijke kwaliteit en de vormgevingseisen van Knooppunt Joure t.a.v. de landschappelijke inpassing, de vormgeving van de kunstwerken alsmede de weginrichting van het nieuwe knooppunt. De visie is tot stand gekomen in nauw overleg met Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân en Gemeente De Friese Meren.

Esthetisch programma van eisen knooppunt Joure
Esthetisch programma van eisen knooppunt Joure
Esthetisch programma van eisen knooppunt Joure
Esthetisch programma van eisen knooppunt Joure