Locatie
Haarlemmermeer
Opdrachtgever
Atelier HSL
Opgave
Ontwerpprijsvraag
Ontwerp
2004
Samenwerkingspartners
Landschapsarchitect Martijn Al

A design for places left over after planning

Meters beneden zeeniveau raast de HSL door het meest bevlogen (Schiphol) polderlandschap ter wereld, de Haarlemmermeer. Op het raakvlak, waar de HSL en de A4 elkaar het dichtst naderen en onder de ringvaart door duiken, verheft zich plots een artificieel segment polderland, tot ver boven zeeniveau. De orthogonale verkaveling, kenmerkend voor de Hollandse polder, zet zich door in deze kunstmatige aardschol. Om een versnellingseffect te bereiken is de kavelbreedte in de richting van het hoogste punt stelselmatig versmalt.
De ontwerpers beogen met hun kunstwerk de reiziger van de HSL en de A4 een onverwachte dynamische ervaring te bezorgen. Precies op het moment dat de HSL-reiziger het oer-Hollandse vlakke polderland van de Haarlemmermeer verlaat wordt de opmaat ingezet voor een duik onder de ringvaart. Tegelijkertijd verheft zich links van hem het artificiële poldersegment. Onbewust ervaart de reiziger deze stijging als een versnelde duik onder de ringvaart.
Impliciet verwijst het kunstwerk naar dit fameuze stuk polderland (de Haarlemmermeer) dat louter door bemaling uit het water is opgerezen en nu, 150 jaar na dato, dienst doet als een van de grootste verkeersplatforms (Schiphol en HSL) voor internationaal reizigers verkeer in Noordwest Europa. ‘Tribute’ mag dan ook gezien worden als een ode aan de Hollandse pioniers uit vroeger eeuwen die met hun visie en doorzettingsvermogen onafzienbare arealen landbouwgrond aan het water wisten te ontworstelen.

A design for places left over after planning
A design for places left over after planning
Over
HSL, Haarlemmermeer