Locatie
Amsterdam
Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Opgave
Ontwerper openbare ruimte
Ontwerp
2020 - heden
Samenwerkingsverband
Sanne Horn

Ontwerper Knowledge Mile Park, een groene stadsstraat door de bestaande stad

Knowledge Mile Park is niet zomaar een park op een van tevoren bedachte locatie. Het is begonnen als idee vanuit bewoners langs de Knowledge Mile, het innovatiedistrict in het hart van Amsterdam. Wens ven de aanwonenden is samen te vatten als: een groene, duurzame en leefbare woonomgeving. De stad heeft dit initiatief groots opgepakt. Het grootstedelijke project loopt van Amstelplein, via de Wibautstraat / Weesperstraat / Valkenburgstraat tot de IJ-tunnel. Hier wordt alle inzet gebundeld om het gebied te vergroenen en te verduurzamen op basis van drie niveaus: straten, plekken en gebouwen. Arjan Kool is door de Gemeente Amsterdam ingehuurd om, in de rol als senior landschapsontwerper, voor de verschillende deelgebieden ontwerpen te maken alsook de ruimtelijke kwaliteit te bewaken.

Ontwerper Knowledge Mile Park, Gemeente Amsterdam