Locatie
Flevoland
Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Midden-Nederland
Opgave
Landschapsvisie Rijkswegen
Ontwerp
2017
Dienstverband
veenenbos en bosch landschapsarchitecten

Landschapsvisie Rijkswegen Midden-Nederland Noord, Een ode aan Flevoland

Voor een goede weg zijn, buiten de veiligheid en de doorstroming, ook de vormgeving en de inpassing van de weg van groot belang. Een goede ruimtelijke kwaliteit van de snelweg is van belang met het oog op de oriëntatie van de weggebruiker, de herkenbaarheid van de route, de veiligheid van de weg en acceptatie vanuit de omgeving. Nederland heeft een rijke traditie opgebouwd in het ontwerp van snelwegen (zie: ‘De geschiedenis van het snelweg landschap’). Het Rijkswegennet is een visitekaartje voor ons land, samen met veilige en vlotte verbindingen toont het de landschappelijke rijkdom.

Dit plan omvat de inpassing van het Hoofd Wegen Net (HWN) in Midden Nederland:de A6, de A27 en de N50, exclusief A7. Het doel van het landschapsplan is de concretisering van de ruimtelijk kwaliteiten van de snelwegen in Midden-Nederland Noord. Het plan geeft daartoe een heldere vertaling van de ruimtelijke visie per weg in de opbouw van deeltrajecten, knooppunten en verzorgingsplaatsen. Daarnaast zijn kaders opgenomen voor verschillende ontwikkelingen. Intern biedt het landschapsplan de beheerder duidelijkheid hoe de kernkwaliteiten van de verschillende wegen zich vertalen in een ruimtelijk beeld en hoe dit beeld moet worden beheerd. Daarnaast biedt dit landschapsplan een kader ten aanzien van nieuwe programma’s van energieopwekking (w.o. windmolens, zonnepanelen en biomassa) over de wijze waarop deze kunnen worden opgenomen of toegevoegd zodat kan worden gesproken over een nieuwe kwaliteit.

Het voorliggende plan is input voor de aanleg- en beheercontracten en helpt bij de afweging van vergunning aanvragen. Extern biedt het plan een basis om het gesprek aan te gaan over ruimtelijke ontwikkelingen en om klanteisen mee te geven. Het landschapsplan dient als uitgangspunt gebruikt te worden bij nieuwe ruimtelijke plannen.

Landschapsvisie Rijkswegen Midden-Nederland Noord, Een ode aan Flevoland
Landschapsvisie Rijkswegen Midden-Nederland Noord, Een ode aan Flevoland
Landschapsvisie Rijkswegen Midden-Nederland Noord, Een ode aan Flevoland
Landschapsvisie Rijkswegen Midden-Nederland Noord, Een ode aan Flevoland
Landschapsvisie Rijkswegen Midden-Nederland Noord, Een ode aan Flevoland
Landschapsvisie Rijkswegen Midden-Nederland Noord, Een ode aan Flevoland
Landschapsvisie Rijkswegen Midden-Nederland Noord, Een ode aan Flevoland
Landschapsvisie Rijkswegen Midden-Nederland Noord, Een ode aan Flevoland