Locatie
Maastricht
Opdrachtgever
Gemeente Maastricht, de Provincie Limburg, de Universiteit Maastricht, het Academisch Ziekenhuis Maastricht en de Brightlands Maastricht Health Campus BV.
Opgave
Structuurvisie
Ontwerp
Samenwerkingspartners
Simon Dona
Dienstverband
veenenbos en bosch landschapsarchitecten

Structuurvisie Maastricht Health Campus

De Gemeente Maastricht werkt hard aan het fundament van de toekomstige stad. Daar horen verreikende ruimtelijke ingrepen bij zoals de ondertunneling van de A2. De Structuurvisie Maastricht 2030 geeft richting aan de gewenste toekomst. Onderdeel van deze Structuurvisie is de transformatie van Randwyck naar een levendige en aantrekkelijke campusomgeving met interessante ontmoetingsplekken en synergie tussen onderdelen. Daarbij gaat het nadrukkelijk om het verder versterken van de aanwezige kenniseconomie en het internationale karakter. De impact van dit gebied reikt echter veel verder dan de stad Maastricht. De Provincie Limburg focust op de grote betekenis ervan voor de regionale economie. De nieuwe campus maakt deel uit van een bredere visie om de Kennis-As Limburg verder uit te bouwen. Vanuit de strategie Brainport 2020 werken overheid, bedrijven en kennisinstellingen samen om de mondiale concurrentiepositie te versterken. De campus in Maastricht is de beoogde internationale toplocatie voor health sciences. De Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus is een uitwerking voor de eerste fase van het schetsontwerp voor het Hart in een Voorlopig Ontwerp.

Structuurvisie Maastricht Health Campus
Structuurvisie Maastricht Health Campus
Structuurvisie Maastricht Health Campus