Locatie
Arnhem
Initiatiefgroep beek op de Paasberg
Opgave
Ruimtelijke visie
Ontwerp
2019 - heden

Park beek op de Paasberg

Vanuit een wijkinitiatief heeft Arjan Kool een ruimtelijke visie opgesteld voor het gebied “Park beek op de Paasberg”. Het beekdal Paasberg ligt in Oost-Arnhem, tussen de historische wijken Geitenkamp en Paasberg. Dit beekdal bevat naast groene functies (beek, park) veel sport- en onderwijsaccommodaties. Hierdoor is dit unieke dal nu niet herkenbaar als beekdal. Maar het beekdal heeft grote potenties als groene structuur. Het dal kan een belangrijke bijdrage leveren aan een grotere klimaatbestendigheid van Arnhem en aan het verhogen van de woonkwaliteit. Samen met de bewoners van de omliggende wijken van het beekdal Paasberg heeft Arjan Kool de gewenste ontwikkeling geschetst van het beekdal. Op basis van een verkenning zal het college een afweging maken over de te volgen koers voor het beekdal. Hierbij zal een integrale afweging gemaakt worden van alle belangen die er spelen.

Park beek op de Paasberg
Park beek op de Paasberg
Park beek op de Paasberg
Landschapsontwerper, Initiatiefgroep Beek op de Paasberg (Arnhem)