Locatie
Amsterdam
Opdrachtgever
BNA Onderzoek, Rijkswaterstaat en de Gemeente Amsterdam
Opgave
Ontwerpstudie
Ontwerp
2016
Samenwerkingspartners
NEXT architects, FABRIC, Sweco
Dienstverband
veenenbos en bosch landschapsarchitecten

BNA onderzoek, Snelweg x Stad, Gooiseweg

In 2016 vond de ontwerpstudie ‘Snelweg en stad – meer leefbaarheid en ruimte’ plaats. In deze studie werd een vijftal locaties langs de ringwegen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verkend op basis van ontwerpend onderzoek. Uitgangspunten waren hierbij toekomstbeelden waarbij autobezit een achterhaald statussymbool is, steden nog verder verdicht moeten worden vanwege de grote woningbouwopgave en waarbij het wagenpark emissievrij is. De studie was een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, de TU Delft, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, de provincie Utrecht, en de Directoraten-generaal Bereikbaarheid, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.Begin 2016 werden er in verschillende steden milieuzones geïntroduceerd. De overheid stuurt op schoner autoverkeer, een ontwikkeling die ook door de technologische vooruitgang in de toekomst tot grote veranderingen zal leiden. Automatische en elektrische voertuigen zullen consequenties hebben voor het verkeer, modaliteitskeuzen, de bereikbaarheid, het ruimtegebruik, de infrastructuur en het milieu. Kunnen toekomstbeelden van deze aanstaande ontwikkelingen in combinatie met bestaande en voorgenomen plannen ons helpen om het huidige beeld van mobiliteit, infrastructuur en leefomgeving te relativeren? Wat zijn dan mogelijke kansen, ideeën en visies voor de ringwegen, de aantakking en wisselwerking met het stadsnetwerk en voor de nabij gelegen (bebouwde of onbebouwde) ruimte?In de Amsterdamse opgave voor de Gooseweg stond een transformatieopgave van de belangrijke verbindingsweg die de ring A10 kruist naar stadsboulevards met een gemengd programma centraal.

BNA onderzoek, Snelweg x Stad, Gooiseweg
BNA onderzoek, Snelweg x Stad, Gooiseweg
BNA onderzoek, Snelweg x Stad, Gooiseweg
BNA onderzoek, Snelweg x Stad, Gooiseweg
BNA onderzoek, Snelweg x Stad, Gooiseweg
BNA onderzoek, Snelweg x Stad, Gooiseweg
BNA onderzoek, Snelweg x Stad, Gooiseweg