Locatie
Harlingen
Opdrachgever
Rijkswaterstaat
Opgave
Ambitiedocument
Ontwerp
2011
Samenwerkingspartners
Enno Zuidema, NEXT architects
Dienstverband
veenenbos en bosch landschapsarchitecten

Ambitiedocument Traverse Harlingen

De gemeente Harlingen wordt op dit moment doorsneden door de N31. De gemeente staat voor de opgave de stad tot één geheel te maken. Met het besluit om het tracé van de N31 verdiept aan te leggen ontstaat de kans deze ambitie te verwezenlijken. De kaders voor het OTB (Ontwerp Tracé Besluit) zijn gedefinieerd in het Omgevingsplan Traverse N31 Harlingen en Adres Harlingen.

De Provincie Fryslân, gemeente Harlingen en Rijkswaterstaat hebben de handen ineengeslagen om de kaders uit het OTB te vertalen in een Ambitiedocument Traverse N31 Harlingen.
Opgave De opgave voor het ambitiedocument is het bepalen van het ambitieniveau voor de beleving en de verschijningsvorm van de traverse N31 Harlingen. Het ambitiedocument maakt de ontwerpkeuzes inzichtelijk en vertaalt deze in criteria voor de weg, de kunstwerken en de directe omgeving. Om het ambitieniveau te illustreren is een aantal ooghoogte perspectieven in het ambitiedocument opgenomen.

Het ambitiedocument is een schakel in het proces om te komen tot de aanbesteding. Het vormt samen met het Traject Besluit (TB) en de kostenraming de basis voor het definitief ontwerp. De inhoud van het ambitiedocument vormt de basis voor het beeldkwaliteitplan voor de N31, dat door de gemeente Harlingen als toetsingskader gebruikt kan worden.

Ambitiedocument Traverse Harlingen
Ambitiedocument Traverse Harlingen